top of page
125260094_182856223434187_22681011870225
125158626_182856016767541_12082611345410
124782093_182855626767580_85994950849852

係「香港現場演出及制作行業協會」,同「大灣區共同家園青年公益基金」主辦嘅網上直播音樂節目 #STAYTUNED+ 第十集入面,體操運動員Angel黃曉盈 、空手道運動員Jimmy李嘉維同埋網球運動員Tiffany胡可澄 ,再加上跑步教綀 Lily李莉同大家分享好多永不放棄嘅故事,如想重溫, 請即CLICK以下youtube網址

bottom of page