top of page
121489420_173952984324511_61181941745068
121556125_173953037657839_42178917804160
121452058_173952947657848_89106011739136
121516004_173952964324513_90688854097962
121547013_173953020991174_64010887006436
到底「天堂鳥」同埋師兄海俊傑,係「香港現場演出及制作行業協會」,同「大灣區共同家園青年公益基金」主辦嘅 #STAYTUNED+ 第六集點樣比試大家嘅「唱功」?同埋三位成員又各自揀咗乜嘢歌送俾歌迷 ? 而今個星期四 (22號) #STAYTUNED+ 第七集就會有Busking歌手吳林峰出現,到記住到時去「演制協會」,同「青年公益基金」嘅 Facebook專頁同Youtube 頻道就可以收睇直播,千祈唔好錯過呀!
鳴謝 : NOVA ESPORTS
直播技術 : TFI
bottom of page